Politie Regio Turnhout trok vorig jaar 199 rijbewijzen in voor het rijden onder invloed van drugs

De Politie Regio Turnhout heeft vorig jaar net geen 200 rijbewijzen ingetrokken van chauffeurs die reden onder invloed van drugs.  199 waren het er om precies te zijn.  124 daarvan (62%) werden ingetrokken tijdens het weekend.  De andere 75 rijbewijzen (38%) trok de Politie Regio Turnhout in op weekdagen.

 

Wie betrapt wordt op het rijden onder invloed van drugs, moet niet alleen zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren.  De overtreder wordt later ook gedagvaard voor de politierechtbank en riskeert (bij herhaalde inbreuken en/of verzwarende elementen) een geldboete tot 16 000 euro en een rijverbod tot 5 jaar.

199 ingetrokken rijbewijzen voor rijden onder invloed van drugs

Voor de Politie Regio Turnhout is verkeersveiligheid een absolute topprioriteit.  Regelmatige controles, zowel op snelheid maar ook op het rijden onder invloed van alcohol en drugs, moeten die verkeersveiligheid verhogen en moeten de ongevallencijfers naar beneden halen.  De cijfers van het aantal positieve drugstests in 2020 tonen eens te meer het belang van die controles aan.  Wie zich als bestuurder in het verkeer begeeft onder invloed van drugs, loopt een veel groter risico om betrokken te raken bij een ongeval.  Want verdovende middelen hebben een invloed op de werking van de hersenen en hebben meestal ook een negatieve impact op je rijvaardigheid. 

 

Een controle om na te gaan of iemand onder invloed van drugs achter het stuur zit, begint altijd met een beoordeling van de uiterlijke kenmerken.  Daarbij hebben onze collega's vooral aandacht voor de ogen, het gezicht, de spraak, het gedrag, de gemoedstoestand en de gang.  Maar uiteraard zijn er ook nog andere tekenen die kunnen wijzen op het gebruik van verdovende middelen (overvloedig zweten, een waarneembare geur van een product, versnelde of vertraagde reflexen, ...).  Wanneer de politie drie uiterlijke tekenen waarneemt die kunnen wijzen op het gebruik van drugs, wordt er een speekseltest en een speekselanalyse afgenomen die uitsluitsel moeten geven over het effectief gebruik van verdovende middelen.  De uiterlijke tekenen geven de politie vaak al een eerste goede indicatie over druggebruik, want van de 223 bestuurders waarvan vorig jaar vermoed werd dat ze reden onder invloed van drugs, legden er uiteindelijk ook 199 een positieve speekselanalyse af.  Van die 199 bestuurders werd het rijbewijs dus onmiddellijk ingetrokken.

 

De toename van het aantal positieve drugstests betekent volgens de Politie Regio Turnhout niet noodzakelijk dat er in onze politiezone nu plots veel meer chauffeurs onder invloed van drugs rondrijden.  De testapparatuur en de procedure om een chauffeur te controleren, zijn de jongste jaren gewoonweg veel gebruiksvriendelijker en efficiënter geworden.  Waar er vroeger een urine- en bloedonderzoek moest gebeuren, volstaat nu een eenvoudige speekseltest.  Na een 20-tal minuten weet de politie nu al of iemand wel of niet onder invloed van drugs is.   

 

Naast de 199 rijbewijzen die de Politie Regio Turnhout vorig jaar heeft ingetrokken van chauffeurs die reden onder invloed van drugs, werden in 2020 ook nog eens 126 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken van chauffeurs die te veel hadden gedronken.  Dat er door de politie de jongste tijd meer rijbewijzen voor drugs worden ingetrokken dan voor alcohol, heeft mogelijk te maken met de verplichte sluiting van de horecazaken.  Van zodra de cafés opnieuw opengaan, verwacht de politie ook weer meer intrekkingen van rijbewijzen bij chauffeurs die te veel hebben gedronken. 

 

Tot slot nog dit: in de maanden januari en februari van dit jaar werden er in onze politiezone alweer 52 rijbewijzen ingetrokken na een positieve speekseltest.  Als die trend zich voor de rest van 2021 voortzet, dan zal de Politie Regio Turnhout tegen het einde van het jaar meer dan 300 rijbewijzen hebben ingetrokken voor het rijden onder invloed van drugs.  Voor het rijden onder invloed van alcohol trok de Politie Regio Turnhout tijdens de eerste twee maanden van dit jaar al 14 rijbewijzen onmiddellijk in.