Voorstelling politiezone

De Politie Regio Turnhout

De Politie Regio Turnhout telt 7 gemeenten: Turnhout, Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout en Vosselaar.

In totaal wonen er ruim 117.000 inwoners.

De Politie Regio Turnhout telt 16 officieren, 45 hoofdinspecteurs, 147 inspecteurs, 14 agenten en 33 administratieve medewerkers, dit geeft 255 VTE (voltijdse equivalenten).

In elke gemeente is er een politiepost waar u terecht kan voor aangiftes en informatie. Vanuit de politieposten vertrekken ook de wijkagenten. Voor de adressen en openingsuren klik op onze hoofdpagina Adres(openingsuren).

Wij hebben ook gespecialiseerde diensten die werken voor de 7 gemeenten: de dienst milieupolitie, de opsporingsdienst, de dienst slachtofferzorg en de dienst verkeerspolitie.

Tenslotte hebben we een polyvalente pool van 120 politiemensen. Deze pool is onderverdeeld in teams die elk een veiligheidsproject aanpakken.

Zij zorgen voor:

  • de interventieploegen (24 op 24 uur);
  • de aanpak van prioritaire veiligheidsprojecten.

De externe omgeving - de omgevingsfactoren

A) Bevolkingsgegevens en oppervlakte

Gemeente Bevolking 1/1/2010 % vreemdelingen oppervlakte
Turnhout 43408 10,25% 5606 Ha
Baarle-Hertog 2699 47,40% 748 Ha
Beerse 17785 4,74% 3748 Ha
Kasterlee 18284 3,28% 7152 HA
Lille 16396 2,27% 5940 Ha
Oud-Turnhout 13303 11,85% 3986 Ha
Vosselaar 10937 5,15% 1185 Ha
Totaal 122812 -

28365 Ha

283,65 km

B) Industrie en landbouw

Onze politiezone bevat meerdere grotere bedrijven en private instellingen zoals blijkt uit de hierna volgende tabel:

Gemeente > 50 werknemers > 500 werknemers Totaal
Turnhout 41 3 44
Baarle-Hertog 0 0 0
Beerse 14 2 16
Kasterlee 0 0 0
Lille 1 0 1
Oud-Turnhout 3 0 3
Vosselaar 0 0 0
Totaal 59 5 64

De grootste werkgever in de politiezone is Janssen Pharmaceutica NV met ruim 4000 werknemers, gevolgd door Philips Lighting met ca. 2700 werknemers. De meeste bedrijven zijn gehuisvest in Beerse en Turnhout, in de omgeving van de autosnelweg E34 en het kanaal Dessel-Schoten. Daarnaast zijn er in iedere gemeente één of meerdere KMO-zones waar de bedrijven geconcentreerd liggen. Dit heeft dagelijks een aanzienlijke woon-werk verkeersstroom tot gevolg, naast aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten via vrachtvervoer. Daarnaast vinden we in alle gemeenten, zoals in de rest van de Kempen, een aanzienlijk aantal landbouwbedrijven.

C) Onderwijs

De stad Turnhout fungeert als centrumstad voor de regio, ook op het vlak van onderwijs. Naast de lagere en middelbare scholen is er ook een campus van de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) in Turnhout. In totaal komen er dagelijks ruim 14.000 scholieren naar de Turnhoutse scholen. In het middelbaar onderwijs is meer dan 70 % van buiten Turnhout. In het hoger onderwijs is dit zelfs meer dan 85 %. Dit vergt dagelijks een inzet van alle agenten en wijkagenten om het schoolverkeer naar en in de stad in goede banen te leiden.

D) Uitgaansleven

Het uitgaansleven concentreert zich in Turnhout-centrum, en hoe langer hoe meer in al dan niet occasionele fuifzalen en fuiftenten. Nog slechts 8 % van onze jongeren beweren regelmatig naar traditionele dancings te gaan. Vooral in Kasterlee en ook in Lille zijn er zeer veel tentfuiven. In de zomer zijn er ook meerdere festivals.

E) Handel

Turnhout is één van de 13 zogenaamde centrumsteden. De meeste grotere winkelketens zijn vertegenwoordigd in de stad. Vooral op zaterdagen geeft dit hoge concentraties bezoekers en klanten.

F) Campings en hotelwezen

De Kempen profileert zich als derde toeristische regio van België, na de kust en de Ardennen. Vooral in Kasterlee, maar ook in de andere gemeenten van onze politiezone is er een rijk aanbod aan campings, hotels en restaurants.

G) Militaire installaties

Na de sluiting van het 'Opleidingscentrum nummer 3' (OC3) in Turnhout, is er enkel nog het 'Derde bataljon Paracommando' (3Bn Para) in Kasterlee. Op het vlak van de openbare orde heeft dit, in tegenstelling tot vroeger, nog nauwelijks enig impact.

H) Verkeersinfrastructuur

De politiezone Regio Turnhout wordt doorkruist door de E34 en telt 5 op- en afritten (Lille, Gierle, Turnhout-West, Turnhout-Centrum en Turnhout-Oost). Daarnaast is er een goed uitgebouwd net van gewestwegen. Een pluspunt voor de streekeigenheid maar een minpunt voor de verkeersveiligheid, zijn de typische bomenrijen langs (en soms te dicht langs) de gewestwegen. Verder is er een spoorweg tot in Turnhout met verbindingen naar Brussel en Antwerpen en het kanaal Dessel-Schoten.

III. De externe omgeving - de veiligheid en leefbaarheid

Hier worden enkele globale cijfers vermeld qua objectieve onveiligheid inzake criminaliteit en verkeer, alsook de globale cijfers qua subjectieve onveiligheidsgevoelens gebaseerd op de laatste bevolkingsenquête van de Katholieke Hogeschool der Kempen (KHK), tot stand gekomen in samenwerking met de politie.

A) Criminaliteit

Voor de evolutie van de veiligheid van onze 8 prioriteiten: klik op onze hoofdpagina onder menu-item onze cijfers op evolutie veiligheid.

Voor de officiële criminaliteitscijfers (GICS) met een cijfermatig overzicht van alle geregistreerde criminalitei t: zie www.polfed.be of druk hier.

B) Verkeersongevallen

De gegevens van de verkeersongevallen worden geput uit ons eigen ISLP systeem. Deze databank is vrij volledig. Veruit de meeste verkeersongevallen zullen immers door onze diensten vastgesteld worden zodat de gegevens in ons ISLP systeem gevat zijn. Uitzonderlijk zullen er ook verkeersongevallen zijn in onze politiezone, die elders worden aangegeven of vastgesteld door andere eenheden (vb door de wegpolitie op de autosnelweg). Deze gegevens zitten niet in ons ISLP systeem.

C) Bevolkingsenquête

Periodiek doet de Politie Regio Turnhout een bevolkingsenquête. De bevolking wordt dan ondervraagd over de voornaamste buurtproblemen, de onveiligheidsgevoelens, de voornaamste politietaken en dergelijke.

Ook de Vlaamse overheid doet periodiek bevolkingsenquêtes, ondermeer in de 13 centrumsteden van Vlaanderen.