Basispolitiezorgcoördinatie

De dienst basispolitiezorg staat onder leiding van een commissaris coördinator basispolitiezorg.

De basispolitiezorgcoördinator is verantwoordelijk voor de diensten: onthaal- en wijkwerking, interventie,  slachtofferbejegening en de administratieve pool. Ook het wapenbeheer en preventie ressorteren binnen deze dienst.