Administratie

De dienst administratie verzorgt in een ondersteunende rol een aantal taken met betrekking tot onder meer het onthaal, materiële middelen, verkeer, HRM en de dienstplanning.