Interventiepolitie

De dienst interventiepolitie wordt geleid door een (adjunct) hoofdinspecteur diensthoofd interventiepolitie. De interventieploegen patrouilleren 24 uur per dag en 7 dagen per week op het volledige grondgebied van de politiezone. Zij beantwoorden alle oproepen die ons bereiken via het algemeen telefoonnummer 014/539600 of via de noodnummers 101 en 112. Ze doen vaststellingen en maken hiervan melding aan de gerechtelijke en bestuurlijke overheden. De interventieploegen zorgen voor een eerste hulpverlening, noteren klachten, voeren onderzoeken en verwijzen, indien nodig, door naar gespecialiseerde diensten.

Het takenpakket van de dienst interventie is dan ook zeer divers :

  • verkeersongevallen vaststellen
  • tussenkomen bij huiselijke moeilijkheden
  • (gewelddadige) diefstallen vaststellen
  • tussenkomen bij vechtpartijen of burenruzies
  • loslopende dieren opvangen
  • verdwijningen vaststellen en onderzoeken

Naast deze hoofdtaak voeren de politieambtenaren van de dienst interventie ook toezichten en gerechtelijke acties uit en werken ze mee aan projecten binnen de actiedomeinen drugs, overlast, eigendommen, verkeer, jeugd en gezin, milieu-stedenbouw en geweldsbeheersing.