HRM

De consulente HRM is in het bijzonder verantwoordelijk voor de aansturing, opvolging en goede werking inzake het HR-domein arbeid en gezondheid. Zij zorgt hierbij voor de ontwikkeling en de organisatie van een professioneel en performant personeelsbeheer en beleid.