Operationele coördinatie

De dienst operationele coördinatie staat onder leiding van een commissaris operationeel coördinator en bevat de diensten steun en informatie, verkeer en lokale opsporing.

De operationeel coördinator:

  • staat als afdelingshoofd aan de leiding van de afdeling operationele coördinatie.
  • Onder deze afdeling resorteren 3 diensten; de dienst steun en informatie (DSI), de lokale recherche en de verkeersdienst. De dagelijkse leiding van deze diensten is in handen van de respectievelijk diensthoofden, onder toezicht en verantwoordelijkheid van de operationeel coördinator.
  • is de verantwoordelijke officier voor de actiedomeinen drugs, overlast en verkeer. In die hoedanigheid ziet hij toe op de opmaak, implementatie, uitvoering en opvolging van de actieplannen drugs, overlast en verkeersveiligheid.
  • verzorgt de zonale operationele coördinatie van de diensten overschrijdende operationele taken en opdrachten. Hij verzorgt en ziet toe op de (prioritaire) toewijzing van de zonale personeelscapaciteit die wordt ingezet bij lokale en bovenlokale acties en ordediensten
  • onderhoudt in zijn rol als bestuurlijk coördinator (Becor) nauwe contacten met de bestuurlijke directeur-coördinator bij de federale politie.
  • verzorgt de opvolging en aansturen van het evenementengebeuren in de politiezone
  • neemt de rol van voetbalcoördinator op en is dossierbeheerder voetbal. In deze hoedanigheid zorgt hij voor informatiedoorstroming, heeft hij de leiding over het spottersteam en staat hij in voor de organisatie en leiding van de ordediensten voetbal.
  • neemt de functie van Information Officer (IO) op. Hij staat in deze functie in voor de opvolging van het plan R (radicalisering), vertegenwoordigt de politiezone op de Operationele Local Taskforce Foreign Fighters (O-LTF) en neemt hij deel aan de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)
  • staat in voor de organisatie van het wekelijkse operationeel overleg met de korpschef en alle afdelings- en diensthoofden van de politiezone
  • rapporteert aan de korpschef

De dienst steun en informatie (DSI) staat onder leiding van een hoofdinspecteur diensthoofd DSI. De dienst lokale opsporing staat onder leiding van een hoofdinspecteur diensthoofd lokale opsporing.