Dienst lokale opsporing

De dienst lokale opsporing staat onder leiding van een hoofdinspecteur diensthoofd lokale opsporing en een hoofdinspecteur adjunct diensthoofd lokale opsporing.

De dienst lokale opsporing verleent gespecialiseerde steun aan alle andere diensten van de lokale politie.

Zij zijn belast met het uitvoeren van gerechtelijke onderzoeken van feiten gepleegd op het grondgebied van de gemeente of naar daders die hier woonachtig zijn.

De dienst lokale opsporing bestaat uit (hoofd)inspecteurs.