Sociale dienst

De lokale politie speelt een eerstelijnsrol bij de opvang van slachtoffers van een misdrijf.
Een kwalitatieve slachtofferbejegening is dan ook de taak van elke politieambtenaar.
Dit wil zeggen dat slachtoffers van een misdrijf degelijk opgevangen, geholpen en geïnformeerd worden.

De sociale dienst van de lokale politie Zuiderkempen staat de politieambtenaren van de zone bij in het uitvoeren van deze basisopdracht, geeft de slachtoffers nadere steun en informatie en oriënteert hen naar de gepaste professionele hulpverlening.

De dienst bestaat uit twee maatschappelijk assistenten. Samen met speciaal opgeleide wijkagenten staan zij in voor een 24/24u permanentie.