Team ecofin

Team ecofin
Wippelberg 1A
2370 Arendonk

Het team EcoFin is binnen de politiezone verantwoordelijk voor het merendeel van de onderzoeken in 'financiële dossiers'.

Meer bepaald, o.a.:

  • de, al dan niet, frauduleuze faillissementen en het niet naleven van de wettelijke verplichtingen inzake faillissementen;
  • de onderzoeken naar oplichting met of zonder internet;
  • skimming, phising en andere fenomenen;
  • onderzoeken met betrekking tot vals geld.

Daarnaast werkt het team ook samen met het team Drugs, in het kader van het verder onderzoek naar "vermogensberekening" (het financiële voordeel).