Team jeugd, gezin en zeden

Wippelberg 1A
2370 Arendonk
Telefoon
Team jeugd, gezin en zeden

Het Team Jeugd & Gezin en Zeden houdt zich voornamelijk bezig met alle dossiers waarin minderjarigen betrokken zijn.
Het gaat om dossiers in het kader van een problematische opvoedingssituatie/verontrustende opvoedingssituatie. Daarnaast is het team ook belast met dossiers inzake verdwijningen, zedenfeiten en eveneens intrafamiliaal geweld.
Naast het gerechtelijk aspect houdt deze dienst zich ook bezig met de slachtofferproblematiek. Ieder slachtoffer van een misdrijf heeft het recht op een doorverwijzing naar slachtofferhulp van een CAW (Centrum Algemeen Welzijn) of kan georiënteerd worden naar een andere hulpverleningsinstantie afhankelijk van zijn of haar noden.