Buurtvergaderingen

Resultaat buurtvergaderingen

Beste inwoners,

Einde mei en begin juni 2018 organiseerde onze politiezone buurtvergaderingen in elke gemeente van onze politiezone.  Dit kadert in het zonaal veiligheidsplan dat hernieuwd wordt.

Er is navraag gedaan bij de lokale bevolking wat, volgens hen, binnen hun gemeente, de veiligheidsproblemen zijn.

We hebben de resultaten van deze bevraging verwerkt en komen tot volgend resultaat:

  1. Gesorteerd naar aantal keer voorkomen:

          Ravels: 1 Verkeer – 2 milieu – 3 drugs
          Retie: 1 Verkeer – 2 milieu – 3 fietsdiefstallen – 4 hangjongeren
          Arendonk: 1 Verkeer – 2 milieu – 3 onveiligheidsgevoel/vreemdelingen – 4 politie

  1. Gesorteerd naar totaal gewicht:

    Ravels: 1 Verkeer – 2 drugs – 3 milieu
    Retie: 1 Verkeer – 2 milieu – 3 fietsdiefstallen
    Arendonk: 1 Verkeer – 2 milieu – 3 drugs

In bijlage voegen we het overzicht van de resultaten van de bevragingen. 

Groeten

 

Bijlage