Fast Track Campus Vesta

Interesse in de opleiding tot inspecteur van Politie ?

In navolging van het proefproject Fast Track heeft de Dienst van de Rekrutering en de Selectie besloten om over te gaan tot een nieuwe Fast Track.

Deze Fast Track houdt concreet het volgende in:

Kandidaten voor het basiskader die Campus Vesta als opleidingscentrum kiezen, kunnen de selectieproeven via een versnelde procedure doorlopen (Fast Track). Dit betekent dat alle selectieproeven doorlopen worden binnen een tijdspanne van ± 2 weken (van 1 t.e.m. 12 april 2019).
 

Voorwaarden :

  • Zich inschrijven via een apart e-mail adres met document in bijlage.
  • Zich de volledige periode van 1 t.e.m. 12 april vrijhouden voor het afleggen van de selectieproeven
  • Zich als laureaat van de selectieketting ertoe binden om op 3 juni 2019 de opleiding tot inspecteur bij Campus Vesta aan te vatten.

Kandidaten die zich reeds hebben ingeschreven voor het reguliere selectietraject kunnen eveneens deelnemen aan de Fast Track procedure. Zij dienen dit dan wel zelf kenbaar te maken aan onze dienst door het document in bijlage van deze mail in te vullen en te versturen naar het e-mailadres dat hieronder wordt vermeld.

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in dit proefproject, kunnen zich inschrijven door een volledig ingevuld inschrijvingsformulier op te sturen naar GPI.recsel.test.nl@police.belgium.eu, samen met de nodige bijlagen:

  • Uittreksel uit het strafregister
  • Kopie hoogst behaalde diploma

 Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.

Inschrijvingen dienen ten laatste op vrijdag 08/03/2019 naar de Dienst van de Rekrutering en de Selectie verstuurd te zijn.

 

LET OP: Na inschrijving is een kandidaat pas zeker van een plaats in de Fast Track procedure, nadat hij/zij via mail een bevestiging en uitnodiging ontvangt.

Bijlage