Fast Track Campus VESTA

Nieuwe Fast Track Procedure!!!

Kandidaten voor het basiskader (inspecteur) die Campus Vesta (Ranst) als opleidingscentrum kiezen, hebben de mogelijkheid om de selectieproeven via een versnelde procedure te doorlopen. ​

Dit betekent dat alle selectieproeven binnen een tijdspanne van +/- 2 weken worden afgewerkt, dit van maandag 03 februari 2020 tot en met vrijdag 14 februari 2020.

Voorwaarden:

  • Zich inschrijven via mail rekrutering@police.belgium.eu met als bijlage het document bijgevoegd in onderstaande link en dit ten laatste voor zondag 19/01/2020;
  • Zich de volledige periode van 03 tot en met 14 februari 2020 vrijhouden voor het afleggen van de proeven;
  • Zich kunnen organiseren om de basisopleiding te starten in de politieschool Campus Vesta te Ranst op 01 april 2020 (onder voorbehoud).

Let wel op: u bent pas zeker van een plaats in deze procedure nadat u via mail een bevestiging heeft ontvangen van de Dienst Rekrutering en Selectie.

Veel succes !!

 

Bijlage