Mobiele vrachtwagensluis

Mobiele vrachtwagensluis staat gedurende de maand november opgesteld te Arendonk. 

 

In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid heeft onze politiezone voor de tweede keer een mobiele vrachtwagensluis geplaatst in de gemeente Arendonk, dit in navolging van de gemeenten Retie en Ravels. Deze vrachtwagensluis zal gedurende de ganse maand november actief zijn. 
Bedoeling is om het verbod op zwaar vervoer meer systematisch te kunnen controleren en zo het zwaar vervoer grotendeels te weren uit de dorpskern.

De te controleren voertuigen passeren op het traject twee vaste punten (Berendonk en Kloosterbaan) die uitgerust zijn met ANPR-camera’s, die de nummerplaten van deze voertuigen registreren. Deze camera’s zijn tevens uitgerust met technologie om na te gaan of de voertuigen onder de categorie van zwaar vervoer vallen. De nodige foto’s en tijdstippen worden vastgelegd. Wanneer de voertuigen voldoen aan de criteria van zwaar vervoer, wordt de tijdspanne gecontroleerd tussen de twee controlepunten. Indien deze te kort blijkt te zijn, worden zij beschouwd als doorgaand verkeer. Deze overtreders zullen dan door onze diensten worden geverbaliseerd. 

Het zwaar vervoer dat geen gegronde reden heeft om zich in de dorpskern te begeven, dient de alternatieve route te volgen die staat aangegeven op de verkeersborden buiten de dorpskern. 

Deze route betreft:
Komende vanuit Retie: E34 richting Antwerpen (afrit 25) – Donk – Nieuwe Staatsbaan – Schotelven – Bergen – Kloosterbaan. 

Komende vanuit Ravels: Kloosterbaan – Bergen – Schotelven – Nieuwe Staatsbaan – Donk –E34 richting Eindhoven (afrit 26). 

Eigenaars of bestuurders van trekkers (zonder oplegger) met een MTM van minder dan 7.5 ton, kunnen hun gelijkvormigheidsattest of technische fiche proactief overmaken aan het Team Verkeer van onze politiezone, wanneer zij menen met hun trekker doorheen de dorpskern van Arendonk te mogen rijden. Op die manier wordt een onterechte boete vermeden. 

Bij vragen of onduidelijkheden kan er contact worden opgenomen met onze diensten op het telefoonnummer 014/40 40 68.