Voornemen voor het eindejaar – geen vuurwerk voor mij

De eindejaarsperiode komt weer met rasse schreden dichterbij. Hoog tijd dus om de nodige voorbereidingen treffen.

Voor sommigen onder jullie betekent dit waarschijnlijk ook vuurwerk aankopen om af steken.

Via 6 onderstaande argumenten willen wij jullie echter ten stelligste ontraden om dit te doen.

Het glas heffen op het nieuwe jaar!
  1. Vuurwerk afsteken is verboden:

De wetgeving over vuurwerk is de laatste tijd sterk gewijzigd. Gemeentebesturen leggen steeds meer regels op voor het gebruik van vuurwerk op hun grondgebied. Het kan toegelaten zijn, toegestaan onder voorwaarden of zelfs helemaal verboden zijn.

In de drie gemeenten van onze politiezone (Arendonk, Retie en Ravels) worden geen uitzonderingen toegestaan door de gemeenten en riskeer je dus een GAS-boete wanneer je door de politie wordt betrapt. Inbreuken worden bestraft met een geldboete die maximaal 175€ of 350€ bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

  1. Levensgevaarlijk:

Vuurwerk is GEEN speelgoed. Het kan zeer gevaarlijk zijn als men niet de juiste voorzorgen neemt voor, tijdens en na het gebruik ervan. Zowel bij het afsteken als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je (zwaar)gewond raken. Zoals onderstaande taartdiagram aantoont, zijn brandwonden de voornaamste verwonding. Het gaat dan voornamelijk over brandwonden aan handen en in het gezicht. Zij kunnen zelfs dodelijk zijn!

Aard van de verwondingen eindejaarsperiode 2022

 

Slachtoffers: 168 (45 vrouwen, 123 mannen)

Brandwonden: 70% / oorschade: 22%

  1. Risico op brand:

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als bij het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op het rieten dak van de buren terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

  1. Dierenleed:

Vooral honden en paarden zijn bang voor vuurwerk. Zo kunnen de detonaties paniekreacties veroorzaken. In deze stresstoestand kunnen deze dieren op de vlucht slaan en kunnen ze zelfs bezwijken aan hartfalen.

  1. Onbeschikbaarheid hulpdiensten:

Wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

  1. Ongezond:

De fijnstofconcentraties, vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk, pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. Maar dat is niet het enige probleem, 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in de riolering terecht en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

>> Help je mee de boodschap te verspreiden? Download hieronder een affiche en hang ze op aan je raam, je scoutslokaal, de kantine van de voetbal, ... Voor vragen over de campagne kan je terecht bij Koen Van Gorp van onze dienst Brandveilig Samenleven via brandveiligsamenleven@hvztaxandria.be