Laatste nieuws

dief

Tijdens de week van 26/11/2018 werden verschillende controles uitgevoerd door de dienst Criminaliteit en Overlast. De resultaten hiervan kan u onderstaand nalezen.