Laatste nieuws

Rookverbod

Op vrijdag 12 oktober jl. leverden onze politiemensen bijstand aan inspecteurs van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid tijdens een controle op de naleving van het rookverbod in de horeca. In totaal controleerden we 13 horecagelegenheden binnen onze politiezone.

3 processen-verbaal werden opgesteld lastens de uitbaters: assenbakken die op de toog stonden, een rokersruimte die open stond, agecoins voor de sigarettenautomaat die voor het grijpen lagen en een uitbater die aan het roken was. Verder werden ook vier rokers beboet en dienden onze inspecteurs 1 waarschuwing te geven.