Laatste nieuws

Einde examenperiode

Bij het einde van de examenperiode mag de riem eraf en dat mag natuurlijk gevierd worden. Maar sommige jongeren doen dat iets te uitbundig. Zo merken we spijtig genoeg elk jaar overmatig drankgebruik (binge drinking) met vaak ernstige gevolgen. In samenwerking met de gemeenten doen we er alles aan om dit te voorkomen. We organiseren tussen 21 en 28 juni extra toezicht en hanteren nultolerantie voor handelaars, uitbaters en winkeliers. Zij werden hierover reeds door ons geïnformeerd:

  • Alle 24u-shops en automaten moeten alcoholische dranken en sterke drank verwijderen.
  • Er mag nooit alcohol verkocht worden aan -16 jarigen.
  • Ook de verkoop van sterke dranken aan -18 jarigen is verboden.
  • Alle cafés en jeugdhuizen moeten stipt rekening houden met het sluitingsuur.