Meldpunt drugsplantages

Het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen willen met deze website burgers de kans geven om op een veilige en anonieme manier de politie te verwittigen over de aanwezigheid van cannabisplantages, drugslabo’s of de dumping van drugsafval.  Meldingen rond de verkoop van drugs kunnen rechtstreeks overgemaakt worden aan de dichtstbijzijnde politiezone.

Drugsplantageontdekt.be