Klachtenformulier

Als lokale politiezone streven wij naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Hoewel we alles in het werk stellen om u een goede dienstverlening te bieden, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval kan u een klacht indienen.

Hoe een klacht indienen?

 1. Bij PZ Neteland
 • Via het online klachtenformulier (zie knop onderaan deze pagina).
 • Per brief gericht aan: PZ Neteland - Dienst Intern Toezicht, Molenvest 23, 2200 Herentals.
 • Op afspraak aan het zonaal onthaal of één van de politieposten van PZ Neteland.
 • Per uitzondering telefonisch: alleen wanneer het onmogelijk is voor u om online, schriftelijk of aan het onthaal een klacht in te dienen, kan dit door telefonisch contact op te nemen met de Dienst Intern Toezicht via het nummer 014 244 200.
 1. Via een andere lokale politiedienst

Indien u dit wenst, kan u zich wenden tot een andere lokale politiedienst om een klacht over PZ Neteland in te dienen. Uw klacht zal dan doorgestuurd worden naar onze Dienst Intern Toezicht.

Klik hier voor de contactgegevens van politiezones in België.

 1. Via één van de externe controleorganen

U kan ook een klacht over PZ Neteland online of schriftelijk indienen via één van de externe controleorganen:

Is mijn klacht ontvankelijk?

Uw klacht is ontvankelijk als aan onderstaande criteria wordt voldaan:

 • Uw klacht is niet anoniem;
 • Het onderwerp van uw klacht heeft betrekking tot de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werking van de Lokale Politie Neteland;
 • De klacht gaat over feiten die niet meer dan 6 maanden oud zijn;
 • De klacht gaat niet over feiten waar al eens een klacht over is ingediend zonder dat er nieuwe elementen aan bod zijn gekomen;
 • Uw klacht is voldoende duidelijk en omschrijft minimaal de volgende gegevens:
  • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email adres)
  • Onderwerp en motivering van de klacht
  • Beschrijving van de feiten (locatie, datum en tijdstip)
  • Betrokken politiedienst of –personeelslid waarop de klacht betrekking heeft
  • Contactgegevens van getuigen indien van toepassing

Indien uw klacht niet ontvankelijk wordt bevonden, dan wordt u hiervan in kennis gesteld.

Om welke redenen kan ik geen klacht indienen?

Als u klacht wenst in te dienen voor gerechtelijke feiten (bijvoorbeeld slagen en verwondingen, corruptie, gebruik van valsheden enz.), verzoeken wij u zich tot een bevoegde politiedienst te wenden of een brief naar de procureur des Konings te sturen.

Voor de betwisting van vaststellingen (bijvoorbeeld een verkeersinbreuk), wendt u zich tot het bevoegde parket of stuurt u het antwoordformulier (bijgevoegd bij pv) ingevuld terug.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Elke klacht die PZ Neteland ontvangt, wordt bestudeerd. Na afronding van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de conclusie van het onderzoek.

 1. Uw persoonlijke gegevens
 2. Feitelijke gegevens (wees zo nauwkeurig mogelijk)
 3. Volgende
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw klacht. Bekijk onze privacyverklaring.