BeSafe@home - Preventieweek tegen inbraak

De BeSafe@home-campagne zal in de eerste plaats op inbraakpreventie gefocust zijn. 

De actie zal van 18 tot 24 oktober 2021 in heel België plaatsvinden.  We maken opnieuw gebruik van de overgang naar het winteruur om de burgers zo goed mogelijk te sensibiliseren in verband met het belang van het nemen van eenvoudige en efficiënte maatregelen om zich tegen inbraak te beschermen.

Alle betrokken partners (federale politie, provincies, politiezones, gemeenten) zullen, onder de coördinatie van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, gedurende de hele week acties voor de sensibilisering van de burgers ontwikkelen.

BeSafe

De campagne besteedt in het bijzonder aandacht aan de functie van diefstalpreventieadviseur.

De diefstalpreventieadviseur helpt u bij het beveiligen van uw woning. Het gaat om een politieagent of een gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor de preventie van diefstal. Hij brengt een gratis bezoek aan uw woning en onderzoekt samen met u de zwakke punten van uw woning. Hij verstrekt u advies over de maatregelen die moeten worden genomen.

Waarom een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur ?

  • Het is gratis
  • Hij geeft advies op maat
  • Hij geeft neutraal en objectief advies
  • Zijn aanbevelingen zijn niet bindend.

Maak een afspraak met uw diefstalpreventieadviseur op de website www.diefstalpreventieadviseur.be