Centrum van Herenthout wordt tijdelijk woonerf

Sinds 8 juni mogen de horecazaken opnieuw openen, maar wel onder strikte voorwaarden. Eén van die voorwaarden is het respecteren van de afstandsregel. De horecazaken moeten zo opgesteld zijn dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende tafels zitten, gewaarborgd is. Dit geldt zowel voor de tafels binnen als op het terras. Het aantal tafels in de zaak moeten hieraan aangepast zijn.

Dit betekent voor velen een vermindering van de capaciteit en dus ook de rendabiliteit. Om de horecazaken de kans te geven hun capaciteit te behouden en zelfs uit te breiden door grotere terrassen te zetten, heeft het gemeentebestuur beslist om het centrum tijdelijk om te vormen tot woonerf.

Het woonerf strekt zich uit tussen het centrum en volgende punten:

 • Molenstraat tot net na kruispunt met Koestraat
 • Koestraat ter hoogte van aansluiting met Molenstraat
 • Vonckstraat tot net na kruispunt met Leopoldstraat
 • Maasweg ter hoogte van aansluiting met Vonckstraat
 • Schoetersstraat ter hoogte van huisnummer 4
 • Jodenstraat ter hoogte van aansluiting met Markt
 • Nijlense Steenweg ter hoogte van aansluiting met Van Reynegomlaan
 • Bouwelse Steenweg ter hoogte van aansluiting met Botermarkt
 • Zwanenberg ter hoogte van aansluiting met Molenstraat

Het afbakenen van het woonerf door middel van de correcte verkeersborden zal afgerond zijn tegen 22 juni. De horeca-uitbaters hebben dan de tijd tot 26 juni om hun terrassen op te stellen en in te richten waarna het woonerf effectief ingesteld wordt.

In een woonerf gelden volgende regels:

 • Voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken maar mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
 • Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen, zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
 • De snelheid is beperkt tot 20 km per uur.
 • Het is verboden te parkeren, behalve:
  • op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;
  • op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
 • Stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.