Een jaar vol vernieuwingen: dit was 2023 voor onze politiezone

2023 was een opmerkelijk jaar voor PZ Neteland. Ons korps keerde terug naar de vertrouwde, maar nu modernere en efficiëntere, werkplek op de Molenvest. De verhuis naar het vernieuwd hoofdcommissariaat was een indrukwekkende logistieke operatie. Daarnaast is de reorganisatie en de optimalisering van onze politiewerking, die in 2022 werd gestart, progressief verder uitgevoerd. 

1

De criminaliteitscijfers, de geleverde prestaties en de resultaten van PZ Neteland kan je lezen in ons jaaroverzicht van 2023. Hieronder lees je een samenvatting van de belangrijkste cijfers.

 1. Algemeen criminaliteitsbeeld

Het aantal geregistreerde gerechtelijke inbreuken daalde met 4% tegenover 2022. Maar het aantal geregistreerde inbreuken op het lokaal politiereglement steeg dan weer met 15%. Dit omvat inbreuken zoals beschadigingen, sluikstorten en verstoring van de openbare orde. 

 1. Diefstallen in woningen

Ook op vlak van (pogingen) diefstallen in woningen is een stijging van 15% te merken. Vooral in oktober, november en december waren inbrekers het meest actief. In die drie maanden registreerden we 76 feiten, dat is 41% van het jaartotaal. 

66 (35%) van de in totaal 186 geregistreerde feiten in 2023 betreffen pogingen tot woninginbraak.

Preventie is en blijft van groot belang:

 • Desondanks de stijging qua feiten is er een daling te merken van 10% in het aantal meldingen van inwoners over verdachte personen, voertuigen, gedragingen en toestanden. Zie je iets verdachts? Dan vragen we om 101 te bellen. Beter een keer te veel, dan te weinig.

 • Het blijft mogelijk om afwezigheidstoezicht aan te vragen wanneer je op reis gaat of voor langere tijd niet thuis bent. In 2023 voerden onze collega's 415 woonstcontroles uit.

 • Ook aansluiten bij een BuurtInformatieNetwerk is een goed idee. Vorig jaar werden er in totaal 86 BIN-berichten verstuurd en de Netelandse BIN’s kregen er 463 leden bij. Aansluiten bij een BIN kan via deze link.

 1. Overlast 

We noteerden 955 overlastmeldingen in 2023. Dat is een daling van 13% tegenover het jaar ervoor. Met maar liefst 6204 toezichtpatrouilles op gekende overlastplaatsen zette onze politiezone sterk in op deze problematiek. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal patrouilles van 2022. Zowel de ploegen van team Toezicht en Noodhulp (interventie), de wijkinspecteurs als het team Fenomenen staan hiervoor in.

De meest gemelde overlastfeiten zijn: 

 • Nachtlawaai – muziek

 • Opzettelijke beschadigingen

 • Discussie/onenigheid

 1. Drugs 

In 2023 werden 183 drugsfeiten geregistreerd (19% meer dan in 2022). In 77% van de gevallen gaat het om drugsbezit en -gebruik. In 17% van de gevallen om drugshandel. Teelt van cannabis staat met 4% op de derde plaats van meest vastgestelde drugsfeiten. 

Met 15 gecoördineerde drugsacties op onder meer gekende overlastplaatsen en 5 acties op scholen controleerde ons korps op allerhande drugsfeiten. 

Een toch wel opmerkelijke prestatie van de lokale recherche was de opdoeking van een actief drugslabo in Grobbendonk in mei 2023. Drie aanwezige verdachten werden gearresteerd. Na overleg met het parket werd het onderzoek overgenomen door de FGP (federale gerechtelijke politie). 

 1. Intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld of IFG is en blijft een prioriteit. Opnieuw steeg het aantal geregistreerde feiten (227). Dit keer met maar liefst 28%. 

Omdat IFG een prioritair actiepunt is, bracht de referentiemagistraat een toelichting binnen ons korps over de verschillende vormen van IFG, de dynamieken erachter en de aanpak ervan. Team Jeugd en Gezin heeft een cruciale rol binnen deze problematiek, maar de aanpak van IFG is iets dat alle medewerkers aanbelangt. 

 1. Verkeersveiligheid

Ongevallen 

In 2023 gebeurden er in totaal 612 (-6%) verkeersongevallen waarvan 200 (-15%) met gewonden. 6% van de verkeersslachtoffers geraakten zwaargewond. 49% van de verkeersslachtoffers waren kwetsbare weggebruikers. 36% waren fietsers.

In 2022 waren fietsers in meer dan de helft (52%) van de gevallen zelf verantwoordelijk voor het verkeersongeval (geen voorrang gegeven, aan de foute kant van het fietspad rijden, onoplettendheid, foutief inhalen). Daarom organiseerden we in 2023 42 controleacties op veilig fietsgedrag en het respecteren van de wegcode door kwetsbare weggebruikers. In 2023 was nog 38% van de ongevallen met fietsers te wijten aan foutief gedrag van de fietser zelf.

Inbreuken

Er werden in totaal 27 507 verkeersinbreuken vastgesteld. De meest voorkomende inbreuken zijn: 

 • Snelheid

 • Verboden rijrichting

 • Hinderlijk stilstaan en parkeren + verboden toegang (GAS4)

 • Tonnagebeperking

 • Gsm-gebruik

11% van de gecontroleerde bestuurders bij bemande snelheidscontroles reed te snel. 

Rijden onder invloed

Er vonden 12 WODCA-acties plaats in de zone. Onze medewerkers controleerden daarbij 2935 bestuurders. 2% (67) van die bestuurders had te veel gedronken. 

Het totaal aantal gecontroleerde bestuurders ligt echter een pak hoger. Er wordt namelijk ook gecontroleerd op dronken rijden tijdens reguliere patrouilles, bij verdacht rijgedrag, bij ongevallen en in het kader van de BOB-campagnes. 

Bij minstens 8% van de geregistreerde verkeersongevallen was een bestuurder betrokken die onder invloed was van alcohol of drugs.

 1. Nieuwigheden

Burenbemiddeling

Naast de reguliere werking werden ook enkele nieuwe initiatieven opgestart. Zo werd in augustus het project burenbemiddeling in het leven geroepen. Burenbemiddeling is een initiatief van de lokale besturen en de werking bestaat uit een enthousiast team van opgeleide vrijwilligers. Burenbemiddeling zet in op het herstellen van burenrelaties en het komen tot oplossingen voor conflicten.

Patrouillehond Kibo

Het jaar 2023 betekende ook de opstart van patrouillehond Kibo. Hij studeerde in het voorjaar samen met zijn hondengeleider af van de politieschool en is nu een volwaardige collega.

Klachten en felicitaties

Last but not least, werd er een procedure uitgewerkt rond klachtenbeheer. Elke klacht over de werking kan nu via onze website gemeld worden en krijgt een gepast gevolg. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om felicitaties te geven! Je leest er hier meer over.

 

“De realisaties die je leest in ons jaaroverzicht zijn het resultaat van teamwork. Iedere medewerker heeft op zijn manier z’n steentje bijgedragen. Ik wil hen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun dagelijkse inzet en de positieve cultuur!”, zegt waarnemend korpschef Pieter Hendrickx.