Einde examenperiode

Bij het einde van de examenperiode mag de riem eraf en dat mag natuurlijk gevierd worden. Maar sommige jongeren doen dat iets te uitbundig. Zo merken we spijtig genoeg elk jaar overmatig drankgebruik (binge drinking) met vaak ernstige gevolgen. In samenwerking met de gemeenten doen we er alles aan om dit te voorkomen. We organiseren tussen 21 en 28 juni extra toezicht en hanteren nultolerantie voor handelaars, uitbaters en winkeliers. Zij werden hierover reeds door ons geïnformeerd:

  • Alle 24u-shops en automaten moeten alcoholische dranken en sterke drank verwijderen.
  • Er mag nooit alcohol verkocht worden aan -16 jarigen.
  • Ook de verkoop van sterke dranken aan -18 jarigen is verboden.
  • Alle cafés en jeugdhuizen moeten stipt rekening houden met het sluitingsuur.

We vragen ook aan iedereen om jongeren aan te spreken bij overmatig drankgebruik en je verantwoordelijkheid op te nemen. In het ziekenhuis worden elk jaar jongeren, (haast) in coma, opgenomen. Binge drinken is dus niet zonder gevaren!

  • het denkvermogen neemt af; men loopt een grotere kans op black-outs;
  • men loopt een reële kans op een alcoholvergiftiging; dat kan acute schade tot gevolg hebben op alle organen die rechtstreeks met de alcohol in aanraking komen (hersenen, lever);
  • risico op plotse stijging van de bloeddruk, hartaandoeningen en herseninfarct doordat het bloed minder goed stolt;
  • nierfalen door uitdroging van het lichaam.

We vragen tussen 21 juni (10 uur 's morgens) en 28 juni (24 uur 's nachts) uitdrukkelijk de medewerking van iedereen en extra aandacht hiervoor. Alvast bedankt, ook in naam van alle betrokken scholen en ouders.