Inwoners politiezone Neteland tevreden over politie

69% van de inwoners van politiezone Neteland is tevreden over de werking van de politie.

Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor, een bevolkingsbevraging die eind 2018 werd uitgevoerd. De resultaten werden recent meegedeeld.

 74% is tevreden over de houding en het gedrag van de politiemensen. Hiermee scoren wij beter dan vergelijkbare politiezones.

Onze wijkagenten zijn daarentegen minder gekend. Opmerkelijk is wel dat 64% van de  bevraagden de wijkagent enkel wil kennen bij problemen.

Ook op vlak van veiligheid en veiligheidsgevoel scoort de politiezone beter dan het gemiddelde. 77% van de inwoners voelen zich zelden of nooit onveilig.

Slechts 4,5% van de ondervraagden mijdt bepaalde plekken in hun gemeente. Dit is dubbel zoveel in vergelijkbare politiezones.

 Onaangepaste snelheid, sluikstorten en zwerfvuil, woninginbraak en hinderlijk parkeren voeren de top 10 aan van buurtproblemen waar de inwoners het meest van wakker liggen.

 Onze politiezone hecht veel belang aan de mening van de inwoners over de veiligheid en dienstverlening door de politie.

De positieve resultaten zijn niet alleen een opsteker voor onze medewerkers maar helpen de korpsleiding en het bestuur ook bij de voorbereiding van ons nieuw beleidsplan voor de komende jaren.