Ken je rechten en plichten als fietser en voorkom een ongeval

Nu het beter weer is, nemen we meer en meer de fiets voor (kleine) verplaatsingen. Dit kunnen we alleen maar aanmoedigen, want fietsen is goed voor de gezondheid en het milieu! Wel is het belangrijk om ook als fietser aandacht te hebben voor de verkeersregels. We zien het aantal ongevallen met fietsers namelijk stijgen in onze stad.

Fiets

Niet correct voorrang verlenen en onvoldoende aandachtig rijden, zijn de twee belangrijkste oorzaken van fietsongevallen. Dit geldt voor zowel autobestuurders als fietsers zelf. Fietsers zijn in meer dan de helft van de fietsongevallen (ook) in fout. Daarom sommen we graag de belangrijkste (voorrangs)regels nog eens voor je op.

 • Binnen de bebouwde kom mag je met twee naast elkaar fietsen, behalve wanneer het kruisen van tegenliggers onmogelijk is. Dan moet je achter elkaar gaan rijden.
 • Buiten de bebouwde kom moet je achter elkaar fietsen wanneer er een achterliggend voertuig nadert.
 • Het is verboden om op het voetpad te fietsen, met uitzondering van kinderen jonger dan 10 jaar als de diameter van hun wielen niet groter is dan 50 cm.
 • Groepen van 15 tot 50 fietsers zijn niet verplicht fietspaden te volgen. Je mag dan met twee naast elkaar op de rijbaan rijden. Op voorwaarde dat je als groep samenblijft. Groepen van minder dan 15 fietsers moeten dezelfde regels volgen als individuele fietsers.
 • Steek je over op een zebrapad? Dan heb je geen voorrang als je al fietsend oversteekt. Wil je voorrang genieten? Dan moet je afstappen en te voet oversteken.
 • Steek je over op een oversteekplaats voor fietsers? Dan heb je geen voorrang. Auto’s zijn niet verplicht om voor je te stoppen.
  • Maar op kruispunten waar een doorlopend fietspad ligt, heb je wel voorrang als fietser. Ook van wagens die van rechts komen. Dit is een belangrijke uitzondering op de algemene regel ‘voorrang aan rechts'.
 • In alle andere omstandigheden moet je je als fietsers ook houden aan voorrang aan rechts! Geef, waar van toepassing, dus altijd voorrang aan wagens en fietsers die van rechts komen.
 • Als het fietspad waarop je rijdt plots eindigt en overgaat naar de rijbaan, moeten achterliggende autobestuurders jou voorrang geven.
  • Maar! Elke weggebruiker die dergelijk punt of kruispunt nadert, moet dit doen met de nodige voorzichtigheid. Ook als je voorrang hebt.
 • Een voorrangsbord is enkel voor jou als fietser van toepassing als het rechts van je staat. Als er alleen links van je of boven je een voorrangsbord hangt, moet je hier geen rekening mee houden. Dat voorrangsbord is dan bedoeld voor andere weggebruikers.
 • In de verboden richting rijden is enkel toegelaten als er onder het bord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) een bijkomend wit bord hangt waarop een fiets afgebeeld staat.

Belangrijk om te weten:

 • Ook op de fiets geldt dezelfde alcohollimiet als bij het autorijden. Dronken met de fiets rijden is dus verboden.
 • Tijdens het fietsen is het ook verboden om je gsm te gebruiken.
 • Het gebruik van muziekoortjes of ene hoofdtelefoon is niet verboden, maar je moet voldoende kunnen horen om je veilig in het verkeer te begeven.
 • Je mag je als fietser niet laten voorttrekken door bijvoorbeeld een bromfietser.
 • Je hond uitlaten terwijl je fietst, is verboden.
 • Het is aangeraden om je arm uit te steken wanneer je afslaat. Zo weten autobestuurder welke richting je uitrijdt.

 

Bronnen:

Secunews

Fietsersbond

VSV