Nieuw BIN-nummer

Maak je deel uit van een buurtinformatienetwerk (BIN) in onze politiezone? Dan heb je misschien al gemerkt dat het nummer waarvan je BIN-berichten ontvangt, veranderd is. Wij zijn bij de start van dit jaar overgeschakeld naar BE-Alert. Met dit nieuwe systeem komt je eigen telefoonnummer voorafgegeaan door '033' op je telefoonscherm als je een BIN-bericht ontvangt. Dit kan verdacht overkomen omdat het landnummer van Frankrijk 033 is. Maar je moet je hier dus geen zorgen over maken!

BE-Alert is een Franse firma en werkt daarom met de landcode 033. De BIN-berichten komen wel degelijk van onze politiezone. Naast de nieuwe nummer worden ook de berichten anders ingesproken. Vroeger spraken we zelf een bericht in dat rechtstreeks verspreid werd onder de BIN-leden. Via het systeem van BE-Alert geven we de berichten schriftelijk in. BE-Alert zet dan onze schriftelijke berichten om in automatische spraakberichten. Hierdoor is de kwaliteit van de berichten sterk verbeterd!

Ook het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken werkt met BE-alert. Zij gebruiken het systeem al enige tijd om via verschillende communicatiekanalen, zoals spraakoproepen, SMS-berichten, de sociale media, de sirenes, … de burgers te alarmeren in noodsituaties. Meer informatie over BE-alert? Kijk op www.be-alert.be