Om zichtbaarheid en aanspreekbaarheid te verhogen, investeert politiezone Neteland in nieuwe elektrische fiets op maat voor elke wijkagent

In het voorjaar van 2024 werd elke wijkagent van onze zone voorzien van een individuele elektrische dienstfiets. We willen daarmee de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van onze medewerkers op straat verhogen. Daarnaast zijn we ook blij dat de wijkagenten zich voortaan duurzamer kunnen verplaatsen!

Wijkagenten

We kochten in totaal tweeëntwintig elektrische fietsen aan. Allemaal op maat van de gebruiker. Niet alleen de korpsleiding, maar ook de wijkagenten zelf zijn erg blij met deze investering. 

Ons korps beschikte voordien ook al over enkele dienstfietsen, maar deze waren verouderd en niet op maat van de medewerker.

1

“Door de komst van de nieuwe dienstfietsen bewegen we meer tijdens onze werkuren. Zeker nu ze echt op maat zijn gemaakt, nemen we sneller de fiets.“ – Mieke Horemans, wijkagent Morkhoven, Herentals 

“Het zijn echt degelijke fietsen die zich ook lenen voor de onverharde wegen en bospaadjes in Vorselaar.” – Peter Boeckmans, wijkagent Vorselaar 

Gerry

“Het is leuk dat we ons duurzaam kunnen verplaatsen in onze zone. We hebben tenslotte ook een voorbeeldfunctie!” – Gerry Taels, nieuwe wijkagent in Olen

Dat onze collega's graag de fiets nemen, werd eerder al duidelijk nadat we als politiezone in 2022 een Mobiscan* lieten uitvoeren. In 2023 werd er, na de verhuis naar het vernieuwde hoofdcommissariaat, intern ook nog een mobiliteitsbevraging gedaan. 

Daaruit bleek dat meer dan 50% procent van onze medewerkers de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer. Dat is een pak hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen (17%).

*Een Mobiscan analyseert de bereikbaarheid van een bedrijf of organisatie en brengt de mobiliteitsstromen van de personeelsleden in kaart. 

Wijkagenten

“Als ik mijn dienstfiets gebruik in plaats van de wijkauto, spreken inwoners me makkelijker aan. Dat is uiteraard een voordeel!” - Kevin Struyf, wijkagent Grobbendonk

“Ik kan meer werk doen op minder tijd. Met de fiets geraken we veel vlotter door het verkeer en parkeren is geen issue meer.” – Luc Cannaerts, wijkagent Herenthout