Online aangiften via de website Police-on-Web (POW) tijdelijk uitgebreid

Dit kadert in de huidige COVID-19-context. We beogen de volgende doelstellingen:

• een gelijkwaardig minimaal onthaal garanderen op het hele grondgebied
• de politiecapaciteiten voor de dringende interventies, het beheer van de crisis en de
controle op de naleving van de verstrengde maatregelen te behouden
• de medewerkers te behoeden voor niet-dringende contacten om besmettingsrisico's te beperken
• vermijden dat burgers zich naar de commissariaten begeven voor feiten die geen onmiddellijke politionele tussenkomst vereisen.

Een nieuwe e-formulier werd gecreëerd om de volgende bijkomende niet dringende feiten te melden :

• slagen en verwondingen;

• bedreigingen;

• stalking/belaging;

• diefstal zonder geweld;

• oplichting (al dan niet via internet);

• verlies van voorwerpen of documenten (inclusief identiteitskaart, boorddocumenten,…).