Resultaten actieweek 26/11/2018

Tijdens de week van 26/11/2018 werden verschillende controles uitgevoerd door de dienst Criminaliteit en Overlast. De resultaten hiervan kan u onderstaand nalezen.

Op maandag werden de stationsbuurt, het stadspark en het buspaleis aan het Hofkwartier gecontroleerd. Hierbij werden een 60-tal passanten gecontroleerd, waarbij bij één persoon een gebruikershoeveelheid cannabis werd aangetroffen. Verder geen vaststellingen, vermoedelijk ook vanwege het natte weer. De controles vonden plaats dankzij 9 inspecteurs, 1 hoofdinspecteur, 1 stille drugshond, 1 actieve drugshond in opleiding en de opleider ervan.

Woensdag werden patrouilles gedaan op de overlastplaatsen in Grobbendonk, Herenthout en Herentals. Er werden geen personen aangetroffen en bijgevolg dus ook geen vaststellingen gedaan, opnieuw vermoedelijk omwille van het slechte weer. Verder werd er tevens gepatrouilleerd door één hoofdinspecteur in inbraakgevoelige wijken te Vorselaar en Herentals, in combinatie met buurtonderzoeken. 

Op donderdagavond was er een vaste post anti-inbraak te Vorselaar, in de Riemenstraat thv het voetbalstadion waarbij al het verkeer dat Vorselaar in- of uitreed gecontroleerd werd. Opnieuw geen vaststellingen. Later op de avond werd er bijstand geboden aan de douane, RSZ en sociale inspectie bij een actie op een firma. In totaal controleerde men een 25-tal vrachtwagens en bestelwagens. Er konden geen inbreuken worden vastgesteld. 's Nachts werd er door 3 ploegen gepatrouilleerd, telkens in verschillende gemeentes van de zone zodat in alle gemeentes gepatrouilleerd werd. Er werden ook verschillende ANG-controles uitgevoerd. 4 inspecteurs en 2 hoofdinspecteurs namen deze controles voor hun rekening.