Resultaten inzet tijdelijke vaste camera's

De overlastcamera’s in politiezone Neteland betrapten al 7 sluikstorters. Voor zes van hen werd een GAS PV opgesteld waarbij de boetes kunnen oplopen tot 375 Euro. Eén overtreder kreeg een PV voor inbreuk op het milieudecreet aan zijn broek. In dat geval is de boete veel hoger.

In sommige andere gevallen registreerden de camera’s sluikstorters waarvan de identiteit nog niet kon achterhaald worden.

De camera’s worden vooral ingezet tegen sluikstorten en zwerfvuil. Dikwijls worden ze opgesteld aan glascontainers waar nog andere zaken worden achtergelaten dan alleen glas, variërend van kartonnen dozen tot heuse vuilzakken.

Anderzijds worden ze ook ingezet voor andere overlastproblemen. Zo denken we aan vandalisme, grafitti e.d.m.

De vijf camera’s werden begin dit jaar aangekocht voor een bedrag van 20000 Euro. Ze zijn operationeel in de vijf gemeenten van de politiezone.

De opstelplaatsen zijn nauwkeurig uitgekozen en zijn plaatsen waar veel klachten over sluikstorten zijn. Na verloop van tijd verwisselen de camera’s van plaats. Op die manier wil de politie zoveel mogelijk sluikstorters identificeren en ontraden.