Veiligheidsmonitor 2021: uw mening telt!

Vanaf 18 oktober valt mogelijk de Veiligheidsmonitor 2021 in uw bus. Dit is een bevraging over diverse veiligheidsthema's. We nodigen de inwoners die een vragenlijst ontvangen uit om deel te nemen en de vragen te beantwoorden. Het is een belangrijke bron van informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de politiezone Neteland.

VM 2021

Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden willekeurig geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Uw mening telt!
De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de PZ Neteland. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is van groot belang. 

Online of op papier
Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 

Alvast bedankt voor uw deelname!