Verschillende overtredingen vastgesteld tijdens flexactie van politie Neteland en inspectiediensten

Op donderdag 15 september voerden verschillende inspectiediensten (RSZ, TWS en FOD Financiën) samen met politie Neteland een controleactie uit op 12 barbiers in de zone. Deze controle leidde tot vaststellingen van overtredingen op tewerkstelling, belastingen etc. 

replay

FOD Financiën stelde in 4 zaken grote overtredingen vast en in 4 zaken kleinere overtredingen. Deze inbreuken worden verder onderzocht. Uit dat onderzoek komen dan de nodige pv’s/boetes voort.

Daarnaast controleerde de politie tijdens die actie ook enkele overlastplaatsen in de gemeenten Grobbendonk (Troon, Netedijk, oude put aan de Nete) en Herenthout (park, speelplein Liefkenshoek). Na controle van 22 personen werden er 3 pv’s opgesteld voor het bezit van verdovende middelen.