Week van de handhaving

Dit jaar vindt de week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstort plaats van 5 tot en met 11 oktober.
Tijdens deze week zal de PZ Neteland zich extra inzetten tegen zwerfvuil en sluikstort dmv gerichte controles, het aanspreken van vervuilers en camera-inzet.

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter en nuttiger kan besteed worden.  Ook de milieu-impact is niet gering.
Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage. Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan.
Lokale overheden krijgen hier logischerwijs veel klachten over; ook wij als Politiezone. Het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel.
Daarom kiest onze Politiezone er ook voor dit initiatief te ondersteunen en mee acties op touw te zetten om zo van de provincie Antwerpen een (zwerf)vuilvrije provincie te maken.