Nieuws

Donderdagmiddag sloegen dieven toe in de Switchvestiging op het shoppingpark te Olen. Drie personen gingen de winkel binnen. Eén van hen stond aan de deur terwijl de twee anderen zoveel mogelijk toestellen graaiden uit de rekken van de winkel.

Wij werken met een beleidsplan: het zonaal veiligheidsplan. Dit plan legt voor een periode van vijf jaar onze doelstellingen vast. Neem alvast een kijkje in ons nieuw plan dat loopt van 2020-2025 om onze externe en interne prioriteit te kennen.

handhavingsweek Criminaliteit & Overlast

Resultaten handhavingsweek Criminaliteit & Overlast: 4 tem 8 november 2019.

Toezicht overlast/druggebruik/dealen in de stationsomgeving met inzet van drugshond: controle van 40 personen waarvan 4 positieve controles en één controle met verder onderzoek door het team Lokale Recherche.

Toezicht schoolomgeving i.v.m. mogelijke dealers en toezicht speelpleintjes en overlastplaatsen: meerdere controles uitgevoerd, speelbos werd opgeruimd door de aanwezigen, 3 positieve controles drugbezit en tussenkomst drugdeal.

Handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten

Dit zijn de resultaten van de Actie “Mooimakers” tegen zwerfvuil en sluikstort :

  • 22 GAS PV’s inzake sluikstorten, waarvan 2 lastens bekende dader.
  • 2 GAS PV’s inzake zwerfvuil.
  • 1 VPV inzake sluikstort.

Waarbij 3 registraties met camera (geïdentificeerde verdachte)

Voetgangers, laat je zien in het verkeer!

Als voetganger kan je het risico op een ongeval aanzienlijk verkleinen door altijd goed op te vallen op de baan. De andere weggebruikers en zeker automobilisten kunnen je dan tijdig zien en vooral op tijd reageren.