Nieuws

Allen voor een beter internet

Beter internet?

Met Safer Internet Day zetten we in op een beter internet voor kinderen en jongeren. We willen verder kijken dan de mogelijke risico’s en het louter beschermen van kinderen en jongeren. Beter internet brengt een positieve boodschap en heeft oog voor de fantastische dingen die jongeren doen online. Door de voordelen van het internet te benadrukken, kunnen we kinderen en jongeren ook bewust maken van de valkuilen. We moeten alleen de juiste omkadering voorzien, om kinderen en jongeren te empoweren tot kritische digitale burgers met een positieve visie op digitale media. Met Safer Internet Day willen we hier op inzetten. Meer info https://betternet.be/nl/

Fietscontrole PZ Neteland 2019 - 2020

Ook dit schooljaar organiseerde de politiezone weer een fietscontrole voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.  De controles vonden plaats tijdens de eerste twee maanden van het schooljaar.

Winnaar dit schooljaar is opnieuw de Toermalijn uit St-Jozef-Olen.

Omdat ze vorig schooljaar de wisselbeker mochten houden, staat er dit schooljaar een nieuwe trofee te pronken in hun school.  De trofee werd gemaakt door leerlingen van het Scheppersinstituut van Herentals.

Weekend zonder alcohol

Het voorbije weekend namen we deel aan de actie 'Weekend zonder alcohol'.

- 297 bestuurder dienden een alcoholtest te ondergaan.
- 2 bestuurders moesten hun rijbewijs gedurende 3 uur inleveren
- 1 bestuurder was zijn rijbewijs 6 uur kwijt.
- Van 2 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.
- Er werd 1 bestuurder betrapt die reed terwijl hij al een rijverbod had lopen.

BOB

Het hoofdcommissariaat van de politie in Herentals verhuist

Het hoofdcommissariaat van de politiezone Neteland in Herentals verhuist in de week van 03 februari 2020 van de Molenvest 23 naar de Beukelaer-Pareinlaan 3 te 2200 Herentals.

Het huidige gebouw van de politie wordt immers verbouwd. De werken duren tot 2022. Daarna zal men opnieuw zijn intrek nemen op de Molenvest.

Voetgangers, laat je zien in het verkeer!

Als voetganger kan je het risico op een ongeval aanzienlijk verkleinen door altijd goed op te vallen op de baan. De andere weggebruikers en zeker automobilisten kunnen je dan tijdig zien en vooral op tijd reageren.