Nieuws

De lokale politie Neteland organiseert op 12 oktober 2011 een politieacademie om enkele 'goede praktijken' rond preventie en agressie voor te stellen.

De politieraad vergaderde op 8 juni 2011. De korpschef stelde het project senioren en veiligheid voor. Men vertoonde één van de voorlichtingsfilms en overhandigde de raadsleden de brochure met preventieve tips.

Heb je iets gevonden dat jou niet toebehoort? Dan geef je dit best af bij de politie. Ook achtergelaten voorwerpen, zoals fietsen, kan je melden aan de politie. Wij zorgen dan voor de ophaling.

Nieuwe brug Grobbendonk

Onder het oog van heel wat kijklustigen werd afgelopen zondag de nieuwe brug in Grobbendonk over het Albertkanaal geplaatst. Om de plaatsing van dit gevaarte van 570 ton met een spanwijdte van 108 meter in goede banen te leiden, werd onze hulp ingeroepen.

Het uittreksel uit het strafregister of het bewijs van goed gedrag en zeden is een document dat vaak gevraagd wordt bij sollicitaties bij bedrijven, openbare besturen en andere instellingen. Op het uittreksel uit het strafregister staan de, nog niet vervallen, veroordelingen vermeld.