Nieuws

Het uittreksel uit het strafregister of het bewijs van goed gedrag en zeden is een document dat vaak gevraagd wordt bij sollicitaties bij bedrijven, openbare besturen en andere instellingen. Op het uittreksel uit het strafregister staan de, nog niet vervallen, veroordelingen vermeld.

Winnaar fietscontrole

De lagere school 'De Toermalijn' te Olen wint dit jaar de wisselbeker "fietscontroles" van de lokale politie Neteland ! De politie reikt deze beker uit aan de school die bij de fietscontroles de beste score behaalt. Tweede en derde in de rangschikking werden respectievelijk De Kleine Wijzer te Olen en Klavertje 3 te Bouwel.

Welgeteld 3,1 % van de automobilisten die bij de voorbije BOB-campagne in de politiezone Neteland werden gecontroleerd, had te diep in het glas gekeken. Hiermee vallen we net onder het cijfer van 3,6 % voor gans België.