Diensten

Op zoek naar een specifieke politiedienst? Van de Dienst Wijkwerking tot de Dienst Verkeer je vindt ze hier allemaal.

Diensthoofd wnd.: Eerste hoofdinspecteur Wim Van Reusel

Eén van de doelstellingen is om inbraken te voorkomen en een beter veiligheidsgevoel te creëren. In dit kader zijn er de "ATLAS"-acties waarbij alle zones in het gerechtelijk arrondissement gelijktijdig controleacties uitvoeren.

Diensthoofd: Eerste commissaris Paul Vervoort

Wanneer je een evenement organiseert, dien je steeds een vergunning aan te vragen bij je gemeentebestuur.

Diensthoofd: Hoofdinspecteur Marij Pauwels

Deze dienst is een specifiek onderdeel van de basispolitiezorg, waarbinnen maatschappelijke, juridische en sociaal-politionele hulpverlening geboden wordt.

Diensthoofd: Commissaris Werner Boden

Deze dienst is o.a. verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de gerechtelijke dossiers (PV's), de kwaliteitscontrole hiervan en de verzending en archivering.

Diensthoofd wnd.: Eerste hoofdinspecteur Raf Maes

De politiezone is vanaf het begin gestart met een dienst milieu. Naarmate de tijd is verstreken heeft de dienst meer vorm gekregen en hebben mensen die tot de dienst behoren de mogelijkheid om zich te specialiseren.

Diensthoofd: Eerste commissaris Dirk Van Peer

Op het zonaal onthaal op het hoofdcommissariaat aan de Molenvest 23 te Herentals kan je elke werkdag van 07.00 tot 21.00 uur en vanaf 14 sep 2019 tijdens het weekend en op feestdagen van 7.00 tot 19.00 uur terecht voor klachten, aangiften, vragen of inlichtingen. De onthaalbediende of politie-inspecteur zal je graag helpen.

Diensthoofd: Commissaris Guido Poelmans

Deze dienst werkt voornamelijk rond "drugspreventie" en "diefstallenpreventie".

Diensthoofd: Eerste commissaris Wim Crauwels

De recherche voert uitgebreide onderzoeken naar misdrijven die binnen de zone gebeuren. De speurders van de recherche verzamelen bewijzen, identificeren daders, houden deze aan en brengen ze voor gerechtelijke overheden (procureur en onderzoeksrechter).

Diensthoofd: Eerste commissaris Dirk Van Peer

De politieploegen die je dag en nacht tegenkomt op straat behoren tot de interventiedienst. Zij staan 24 op 24 uur voor je klaar.

Diensthoofd: Hoofdinspecteur Dirk Van Den Bergh

Verkeer is een belangrijk aandachtspunt voor de politie. Veilig en vlot verkeer is voor iedereen interessant! Het team verkeer houdt zich voornamelijk bezig met verkeershandhaving op de weg en verkeerseducatie.