Fenomenen

c en o

De dienst fenomenen omvat 6 specialisaties zijnde drugs, diefstallen, preventie, milieu, vreemdelingen en project SAMEN. Deze werken nauw samen om overlast en criminaliteit terug te dringen en zo een beter veiligheidsgevoel te creëren.

In normale omstandigheden is er iedere dag een extra ploeg beschikbaar. Deze ploeg heeft als taak om gericht toezicht uit te voeren op gekende overlastplaatsen binnen onze zone.

Bijkomend zijn er gerichte ploegen in de avond en 's nachts wanneer er veel inbraken gebeuren. Ook voor andere criminaliteitsvormen probeert dienst fenomenen kort op de bal te spelen en snel te reageren.

Er zijn een aantal vaste opdrachten zoals onderzoekstaken en afwezigheidtoezicht. Geregeld neemt dienst fenomenen ook deel aan gecoördineerde acties.

Verder is er de wekelijkse marktdag in Herentals waar nauwlettend wordt toegezien op de gauwdieven. Buiten de marktdagen wordt ook verscherpt toegezien op gauwdieven tijdens de drukke winkeldagen en in de eindejaarsperiode.