Fenomenen

Eén van de doelstellingen van dienst 'fenomenen' is om inbraken te voorkomen en een beter veiligheidsgevoel te creëren. In dit kader zijn er de "ATLAS"-acties waarbij alle zones in het gerechtelijk arrondissement gelijktijdig controleacties uitvoeren.

Verder zijn er bijkomend gerichte ploegen in de avond en 's nachts wanneer er veel inbraken gebeuren. Dit maakt dat er regelmatig een hoog aantal nachtprestaties worden geleverd. Gezien de taken van de dienst preventie op veel punten gelijk lopen, werken beide diensten in veel opdrachten nauw samen.

In normale omstandigheden is er iedere dag een extra ploeg beschikbaar. Deze ploeg heeft als taak om gericht toezicht uit te voeren op allerlei fait divers die met diefstallen te maken hebben.

Ook zijn er een aantal vaste opdrachten zoals onderzoekstaken en afwezigheidtoezicht.

In de dienst hebben twee mensen zich gespecialiseerd in het opsporen van het hergebruik van gestolen gsm's. Het is een taak waarbij heel wat administratief onderzoek komt kijken en waarbij geregeld mooie resultaten worden geboekt.

Verder is er de wekelijkse marktdag in Herentals waar nauwlettend wordt toegezien op de gauwdieven. Buiten de marktdagen wordt ook verscherpt toegezien op gauwdieven tijdens de drukke winkeldagen en in de eindejaarsperiode.

Acties:

  • ATLAS: maandelijkse arrondissementele aktie ter bestrijding van diefstallen.
  • ETOILLE: provinciale actie betreffende bestrijden van diefstallen.
  • ISA: interarrondissementele actie inzake bestrijden van diefstallen.

De dienst Criminaliteit & overlast houdt zich ook bezig met drugoverlast, drughandel, informatie-uitwisseling en opvolging van het drugfenomeen binnen de zone. Zij sporen de handel in psychotrope stoffen op met de nadruk op het oprollen van netwerken en het vatten van lokale dealers.

De voornaamste taken zijn opsporen van (problematisch) druggebruik, bestrijden van drugshandel en het helpen bij voorstellen van therapeutische begeleiding (bijzondere aandacht voor jongeren). Zij voeren opdrachten uit uitgaande van de gerechtelijke en bestuurlijke overheden. Gerichte acties vormen een hoofdtaak.

c en o