Diefstallen

Dienst diefstallen focust vooral op het voorkomen van diefstallen. Onder diefstallen verstaan we niet alleen diefstallen in woningen, maar ook in bedrijven, fietsdiefstallen, gauwdiefstallen etc.

Deze dienst verzamelt en analyseert ook alle nuttige info van gepleegde feiten om zo gerichtere acties en controles te organiseren. Op basis van de vaststellingen van inbraken en diefstallen proberen zij dadergroepen in kaart te brengen en daders te vatten.

Deze dienst voert ook regelmatig opdrachten en onderzoeksvragen uit voor het parket.

diefstallen