Drugs

De dienst drugs houdt zich bezig met drugoverlast, drughandel, informatie-uitwisseling en opvolging van het drugfenomeen binnen de zone. Zij sporen de handel in psychotrope stoffen op met de nadruk op het oprollen van netwerken en het vatten van lokale dealers.

De voornaamste taken zijn opsporen van (problematisch) druggebruik, bestrijden van drugshandel en het doorverwijzen naar hulpverlening en begeleiding (bijzondere aandacht voor jongeren). Deze dienst voert ook regelmatig opdrachten en onderzoeksvragen uit voor het parket.

Dienst drugs houd ook regelmatig toezicht en organiseert controles op festivals en fuiven. Daarnaast behoort het organiseren van gerichte acties op gekende overlastplaatsen ook tot het takenpakket.

drugs