Preventie

Deze dienst werkt voornamelijk rond drugspreventie en diefstalpreventie.

Verder doen zij gerichte acties, toezicht op de wekelijkse markt tegen gauwdieven, afwezigheidtoezicht (voornamelijk in de verlofperiode) en geven zij technopreventief advies voor woningen en bedrijven.

Acties:

  • Het M.E.G.A.-project (Mijn Eigen Goede Antwoord) gegeven in het 6° leerjaar van het lager onderwijs.
  • Voordrachten in de scholen (lager/middelbaar onderwijs) en verenigingen.
  • BIN (Buurt Informatie Netwerk).

 

Opstarten van een BIN: 

  • BIN Wuytsbergen: voorstelling BIN + inschrijving (zie bijlagen)
politielint