Preventie

Deze dienst werkt voornamelijk rond drugspreventie en diefstalpreventie.

politielint

Dienst preventie doet gerichte acties, houdt toezicht op de wekelijkse markt tegen gauwdieven, organiseert afwezigheidstoezicht (voornamelijk in de verlofperiode) en geeft technopreventief advies voor woningen.

Acties en projecten:

  • Het M.E.G.A.-project (Mijn Eigen Goede Antwoord) gegeven in het 6° leerjaar van het lager onderwijs.
  • Voordrachten in de scholen (lager/middelbaar onderwijs) en verenigingen.
  • BIN (Buurt Informatie Netwerk).