Vreemdelingen

Dienst vreemdelingen focust vooral op inbreuken op de vreemdelingenwetgeving en illegaal verblijf.

wodca-actie neteland

De dienst mensenhandel/vreemdelingen heeft volgende taken:

  • onderzoek betreffende schijnhuwelijk, nationaliteitskeuze, zwartwerk, akte van bekendheid, uitbuiting en mensenhandel, racisme en xenofobie...;
  • opsporen van illegalen;
  • controle van buitenlandse rijbewijzen;
  • controle van bars, eethuizen, nachtwinkels teneinde zwartwerk en mensenhandel op te sporen;
  • overbrengen van illegale vreemdelingen voor repatriëring.

Bij de uitvoering van deze taken werken zij regelmatig samen met de Federale Gerechtelijke Politie (FGP), de dienst vreemdelingenzaken, de sociale inspectie, de arbeidsinspectie, de douane, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de verschillende gemeentediensten.

Acties

  • Mensenhandel: actie gericht op allerlei activiteiten waarbij vreemdelingen betrokken zijn: nachtwinkels, fruitsector, horeca, bars...