Omgeving

Dit team focust voornamelijk op milieudossiers, bouwmisdrijven en dierenwelzijn.

Dienst milieu

Veel taken van dit team, gebeuren in samenwerking met andere diensten. Binnen de gemeenten wordt nauw samengewerkt met de milieu-ambtenaar of de ambtenaar ruimtelijke ordening. Ook zijn er goede contacten met andere overheidsdiensten zoals de milieu-inspectie en natuur & bos of verenigingen zoals de WBE en Natuurpunt.

Vele vormen van overlast hebben te maken met omgeving en milieu. Denk maar aan afvalgerelateerde inbreuken, geluidshinder, dierenwelzijn, verkooppunten voor drank en voeding, wildplassen...
Deze meestal kleinere inbreuken zijn opgenomen in de politiecodex en worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS).