Onthaal - Wijkwerking

Op het zonaal onthaal op het hoofdcommissariaat aan De Beukelaer-Pareinlaan 3 te Herentals kan je elke werkdag van 07.00 tot 21.00 uur terecht voor klachten, aangiften, vragen of inlichtingen. Tijdens het weekend en op feestdagen is onze zonaal onthaal geopend van 7.00 tot 19.00 uur. De onthaalbediende of politie-inspecteur zal je graag helpen.

De wijkwerking staat het dichtst bij de bevolking. Elke gemeente van de politiezone heeft een politiepost van waaruit de wijkinspecteur vertrekt voor zijn dagtaak. De mensen kunnen er terecht voor klachten en aangiften of een informele babbel.

De wijkinspecteur patrouilleert in zijn/haar wijk en onderhoudt contacten met de bewoners. Hij/zij bemiddelt en geeft raad waar nodig. Daarnaast heeft hij/zij tal van onderzoeks- en toezichtstaken. Bij het begin en einde van de schooldag vind je de wijkinspecteur in de buurt van de scholen of op gevaarlijke oversteekplaatsen waar hij/zij de kinderen veilig het verkeer in leidt. Tijdens belangrijke gebeurtenissen of evenementen in je buurt houdt hij/zij een oogje in het zeil.

Wil je contact opnemen met de wijkinspecteur? Zoek hier je wijkinspecteur op!

wijk foto Sven B