Onthaal - Wijkwerking

Diensthoofd: Eerste commissaris Dirk Van Peer

Op het zonaal onthaal op het hoofdcommissariaat aan de Molenvest 23 te Herentals kan je elke werkdag van 07.00 tot 21.00 uur en vanaf 14 sep 2019 tijdens het weekend en op feestdagen van 7.00 tot 19.00 uur terecht voor klachten, aangiften, vragen of inlichtingen. De onthaalbediende of politie-inspecteur zal je graag helpen.

De wijkwerking staat het dichtst bij de bevolking. Elke gemeente van de politiezone heeft een politiepost van waaruit de wijkinspecteur vertrekt voor zijn dagtaak. De mensen kunnen er terecht voor klachten en aangiften of een informele babbel.

De wijkinspecteur patrouilleert in zijn/haar wijk en onderhoudt contacten met de bewoners. Hij/zij bemiddelt en geeft raad waar nodig. Daarnaast heeft hij/zij tal van onderzoek- en toezichtstaken. Bij het begin en einde van de schooldag vind je de wijkinspecteur in de buurt van de scholen of op gevaarlijke oversteekplaatsen waar hij/zij de kinderen veilig het verkeer in leidt. Tijdens belangrijke gebeurtenissen of evenementen in je buurt houdt hij/zij een oogje in het zeil.

Wil je contact opnemen met de wijkinspecteur? Zoek hier je wijkinspecteur op!