PROA-team

PROA is een actief, flexibel en dynamisch team dat gericht is op aanwezigheid op het terrein.

Concrete taken van het team zijn:

  • Uitvoeren van geplande acties (drugs op school, horeca, overlast)
  • Uitvoeren van flex-acties (acties n.a.v. plotse fenomenen: bv. fietsdiefstallenplaag, controle op hotspots in de zomer, bommetjes/vuurwerk…)
  • Resultaatsgerichte patrouille op basis van ANPR-analyse
  • Uitvoeren van kantschriften & kleinere onderzoeken in overleg met recherche
  • Uitvoeren van bevelen tot gevangenneming
  • Actief opsporen van geseinde personen
  • Deelnemen aan ordediensten/evenementenploegen
  • Ondersteuning bieden aan andere teams zoals Recherche, Wijk, TENO (bv. huiszoekingen, observaties…)