Onze organisatie

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organogram en onze missie, visie, waarden. Ook vind je er meer informatie over wie wij zijn, het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.

Wij werken met een beleidsplan: het zonaal veiligheidsplan. Dit plan legt voor een periode van zes jaar onze doelstellingen vast. Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 werd recent goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad.

In de politiezones die bestaan uit meerdere gemeenten zijn bestuursorganen opgericht. Dit betekent dat de burgemeesters en een aantal gemeenteraadsleden van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar mee beslissen over de werking van de lokale politie.

Om te voldoen aan de bepalingen in het decreet van het lokaal bestuur moeten de besturen de oprichtingsakten en de statuten van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt publiceren op de website.

In functie van deze publicatie vindt u voor IOK via volgende link de oprichtingsakte en meest recente statuten: http://www.iok.be/product.aspx?id=1064

 

 

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

Bekijk hier de structuur van onze organisatie.

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 195 politiezones, waarvan politiezone Neteland er één is.