Missie, visie en waarden

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

Missie

De Lokale Politie Neteland zet zich in voor een veilige, leefbare, verdraagzame lokale samenleving en doet dit integer, professioneel en flexibel. Onze kerntaak is: waken over het algemeen belang.

Visie

De Lokale Politie Neteland wil constructief samenwerken met interne en externe partners om het beleid constant te verbeteren. Communicatie is hierbij een belangrijk instrument. Een positieve werksfeer en bekwame betrokkenheid van onze medewerkers staan borg voor kwaliteit in het politiewerk.

Waarden

Wij hechten veel belang aan onze relatie met klanten, medewerkers en bestuurders. Daarom zetten wij ons ten volle in voor de volgende waarden:

Klanttevredenheid

Ons eerste objectief is oplossingen aanbieden aan onze klanten. Ten tweede willen we van hen tevreden klanten maken met onze oplossingen. Ten derde willen wij hun verwachtingen overtreffen.

Duidelijke doelgerichtheid

Wij willen doelgericht onze objectieven realiseren binnen de gestelde tijd. Ons succes is afhankelijk van deze duidelijke focus.

Efficiëntie en werklust

Wij zijn werkzaam in een steeds veranderende omgeving. Daarom zijn efficiëntie en werklust zo belangrijk. Wij willen trendsetter zijn in onze sector en zorgen voor een motiverende werkomgeving en een aangepaste beloning voor alle medewerkers.

Openheid

Wij geloven dat informatie uitwisselen ons sterker maakt. Daarom mag informatie niet als een persoonlijk bezit worden beschouwd. Het is een gemeenschappelijk goed dat de waarde van onze dienst vergroot.

Wederzijds respect

Alle mensen, wie ze ook zijn, hebben recht op eerbied en hoffelijkheid. Wij staan erop dat in alle omstandigheden de wederzijdse bejegening correct en vriendelijk blijft.

Persoonlijke groei en voldoening

Wij streven ernaar voor alle medewerkers een uitdagende omgeving te creëren. Dat betekent dat we nieuwe opportuniteiten bieden en dat we steeds op kop willen blijven. Wij zijn overtuigd dat er een evenwicht bestaat tussen hard werken en persoonlijke groei en voldoening.

Met deze waarden streeft de Lokale Politie Neteland naar het bijdragen aan de hogere levenskwaliteit van haar klanten, partners en medewerkers door het aanbieden van een hoogwaardige professionele en kwalitatieve dienstverlening.