Missie, visie en waarden

Onze missie, visie en waarden vormen een leidraad voor onze werking.

Onze missie verwoordt onze opdracht als lokale politiedienst en welke dienstverlening we bieden. Onze visie beschrijft wat we willen bereiken en welke organisatie we willen zijn. Onze waarden benadrukken wat we belangrijk vinden en vanuit welke overtuiging we de missie en visie willen waarmaken.

Missie

De Lokale Politie Neteland zet zich in voor een veilige, leefbare, verdraagzame lokale samenleving.

We verzekeren een excellente basispolitiezorg in Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar.

We leveren een kwaliteitsvolle dienstverlening in ons zonaal onthaal, in onze wijkwerking, bij opdrachten van toezicht en noodhulp, verkeer, opsporing en onderzoek, politionele slachtofferbejegening en handhaving van de openbare orde.

Visie

De Lokale politie Neteland is de bevoorrechte partner van alle inwoners en andere belanghebbenden voor het voorkomen, verminderen en oplossen van veiligheidsproblemen op ons grondgebied.

Dit doen we op een proactieve en positief verbindende manier. We staan tussen de mensen en zijn aanspreekbaar en bereikbaar. Ons korps is gemeenschapsgericht en werkt informatiegestuurd.

Daarnaast zijn we een lerende organisatie en zetten we in op sterk leiderschap. Voor onze medewerkers en potentiële kandidaten zijn we een aantrekkelijke werkgever.

Dit realiseren we met professionele en betrokken medewerkers die fier zijn op hun job.

Waarden

Onze waarden benadrukken wat we belangrijk vinden en vanuit welke overtuiging we de missie en visie willen waarmaken.

 

waarden