Politiereglement GAS

Sinds 1 januari 2011 geldt in de hele politiezone een eenvormige politiecodex. In Grobbendonk, Herenthout, Olen, Vorselaar en Herentals gelden dus dezelfde regels, op enkele plaatselijke uitzonderingen na.

Klik hier om de zonale politiecodex te downloaden

U kan ook per gemeente de codex raadplegen:

Wat?

De politiecodex omvat regels over onder meer langdurig parkeren, geluidsoverlast, sluitingstijd, vuurwerk, hinderlijke gedragingen, loslopende honden, geurhinder, sneeuwruimen, hinderlijke beplanting, sluikstorten, vuur, stoken, wildplakken, nachtlawaai, vernielen van grafzerken, beschadigen van eigendommen en graffiti.

Gemeentelijke administratieve sancties

Wanneer u een regel uit de politiecodex overtreedt, kunt u een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) krijgen. Wij stellen de overtreding vast en maken een proces-verbaal (pv) op. Op basis van dit pv kan de sanctionerende ambtenaar een geldboete opleggen.